Từ điển & Từ điển tiếng Anh tốt nhất

  TỪ TRONG NGÀY

  bibliophile

  [ˈbɪblɪəˌfaɪl]

  • 1.a person who loves or admires books, esp. for their style of binding, printing, etc.
  • 2.a collector of books
  • 3.a person who collects or is fond of books

  Gửi Word mới nhất

  Tìm kiếm phổ biến

  TỪ MỚI

  European

  May 10, 2021

  Đọc thêm

  TỪ TRONG NGÀY

  Shimmer

  May 10, 2021

  Đọc thêm